Dereplac Services

Trampillas

Recomanem la instal·lació de trampilles per a tenir accés a les instal·lacions i manteniments. És la forma més pràctica per a no fer forats alhora de fer reparacions a sostres falsos. Les trampilles també tenen una gran avantatge, i és que facilita el treball alhora de netejar els filtres d'aire per conductes ja que el seu manteniment és regular. D'aquesta manera facilita l'accés.