Dereplac Services

Sostres Registrables

Els sistemes de sostres registrables es poden aplicar tant a una obra nova com a una rehabilitació, per tal d'aconseguir una millora estètica i acústica. Al mateix temps permet crear un espai en el que es pot allotjar totes les instal·lacions necessàries, tenint accés en qualsevol moment sense necessitat d'obres.

El millor disseny el podem escollir sense cap problema, amb la quantitat de color existents de perfilería, blanc, negre, bronze, etc.

A més, de la gran varietat de plaques existents al mercat, tant de materials com de colors.

Per sort, per als instaladors, cada cop és més freqüent l'ús dels sostres registrables. Gràcies als seus avantatges, aquest tipus d'instal·lació s'utilitza normalment a oficines, negocis, comerç, etc.


Comfort Acústic

Diferents models de plaques les quals tenen un bon comportament a altes, mitjes i baixes freqüències.

Durabilitat

Les qualitats de duralibilitat dels materials d'aquests sistemes són excel·lents. Per això tenen una bona resistència al deteriorament amb el pas del temps.

Estètica 

Oculta totalment les instal·lacions elèctriques, les canonades, conductes de ventilació, aire condicionat o calefacció, etc...