Dereplac Services

Baixants d'aigua generals

Col·locació de sifó a un baixant d'aigües generals per evitar pudors. En aquest cas amb dos registres per a facilitar el treball de manteniment dels baixants.

Reparació del baixant d'aigua ja que estava encallat, s'aprofita i es coloca un registre de PVC per facilitar el treball en un futur.